top of page
Ear eksamen

Ullevål Stadion ØNH

Hjem: Welcome

Åpningstid:

Mandag - Fredag kl. 08.00 - 15.45

Telefontider:

Mandag - Torsdag kl. 08.15 - 11.00 og 13.00 - 14.00

Fredag kl 08.15 - 11.00

Tlf. 22 23 55 55

FAKTURASPØRSMÅL:

Utsendelse av faktura på vegne av ORL-Institute AS/Ullevål Stadion Øre-nese-hals gjøres f.o.m. 19.04.22 av WTW AS. 

Har du fått feilaktig gebyr e.l. feilaktig purring/inkassovarsel kan WTW kontaktes på tlf. 73 53 20 97.

Faktura for "ikke-møtt" til konsultasjon må betales. Dette gjelder også barn og dersom du har frikort. Ikke-benyttede timer er en viktig årsak til at ventetidene for konsultasjoner øker.

Ved akutt innleggelse på sykehus, legevakt eller dødsfall vil "ikke-møtt" faktura ettergis (erklæring/epikrise må forevises på forespørsel). Andre årsaker til "ikke-møtt" som sykdom, trafikkproblemer, andre lege/tannlegetimer og annet vil ikke føre til ettergivelse av faktura.

I de tilfeller vi har fått oppgitt feil adresse eller telefonnummer fra henvisende lege og innkalling aldri har kommet frem - ta kontakt så finner vi feilen og retter opp i det (i sommerferien - ta kontakt med WTW og få utsatt betalingsfrist til vi har fått løst saken) 

 

Hjem: Opening Hours

Timeoppmøte

Kan du ikke møte til timen må du gi beskjed per telefon i god tid, senest 24t. før timen (senest fredag for time mandag).


Senere avbestilling eller ikke-møtt vil medføre faktura. 


Det er mange som venter på time, og manglende oppmøte bidrar til at ventelistene øker mer enn nødvendig. 

Er det første gang du har time hos oss er det viktig at du orienterer deg i god tid. Vi er en liten klinikk på en stor stadion, så sørg for at du finner fram i tide!

Øre-Nese-Hals

Vår klinikk tilbyr utredning og behandling av sykdommer og lidelser i øre-nese-halsområdet. Vår lege har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. For deg som pasient medfører dette at du betaler vanlig egenandel.

Vi tar i mot pasienter etter henvisning fra primærhelsetjenesten, sykehus og andre spesialister. Vi har 2 audiografer tilknyttet praksisen og tilpasser også høreapparater.

Klinikken driftes ved

ORL-Institute AS

org. nr. 916903820

Info

Øre-Nese-Hals Spesialist Jørgen Tveraabak har tatt over praksisen ved Ullevål Stadion ØNH 06.04.21.


Vi ber om at alle henvisninger sendes elektronisk!

Henvisninger blir vurdert fortløpende og tilbud om time gis også fortløpende.  Det er ikke nødvendig å ringe.

Vi ber om at nyhenviste pasienter ikke ringer for time uten at henvisning er sendt/mottatt klinikken og vi har fått tid til å vurdere denne. 

Hjem: Services

Her finner du oss

Besøksadresse:

Sognsveien 75 A, 0855 Oslo


Ullevål Stadion, oppgang A, 3. etasje, ut mot Sognsveien (dersom du ser mot Milslukern er det trappeoppgangen rett bak deg).

100 m fra T-banen.

Er det første gang du skal hit ber vi deg orientere deg i god tid - merk deg at det er oppgang A (den siden av stadion som vender mot Elkjøp). 


Tilgjengelighet: 

Vanlige trapper og heis. Tilpasset funksjonshemmede.


Offentlig  og annen kommunikasjon:

T-bane:

Ullevål Stadion. Linje 5 og 4.

Buss:

Ullevål Stadion. Buss nummer 23, 24 og 25.

Bilister:

Gratis parkeringsplasser i parkeringshuset inntil 1 time. 

Tlf 22 23 55 55

Hjem: Contact
bottom of page