top of page
Ear eksamen

Ullevål Stadion ØNH


Feriestengt 1.juli t.o.m. 28.juli.

Eventuell avbestilling/flytting av time 29.juli
må gjøres senest siste uke i juni 
på telefon 22 23 55 55.


Åpningstider:
Mandag - Fredag kl. 08.00 - 15.45

Telefontider:
Mandag - Torsdag kl. 08.00 - 11.00 og 13.00 - 14.00
Fredag kl 08.00 - 12.00

Tlf. 22 23 55 55
 

Timeoppmøte

Kan du ikke møte til timen må du gi beskjed per telefon i god tid, senest 24t. før timen (senest fredag for time mandag).


Senere avbestilling eller ikke-møtt vil medføre faktura. 


Det er mange som venter på time, og manglende oppmøte bidrar til at ventelistene øker mer enn nødvendig. 

Er det første gang du har time hos oss er det viktig at du orienterer deg i god tid. Vi er en liten klinikk på en stor stadion, så sørg for at du finner fram i tide!

Øre-Nese-Hals

Vår klinikk tilbyr utredning og behandling av sykdommer og lidelser i øre-nese-halsområdet. Vår lege har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. For deg som pasient medfører dette at du betaler vanlig egenandel.

Vi tar i mot pasienter etter henvisning fra primærhelsetjenesten, sykehus og andre spesialister. Vi har 2 audiografer tilknyttet praksisen og tilpasser også høreapparater.

Klinikken driftes ved

ORL-Institute AS

org. nr. 916903820

Info

Øre-Nese-Hals Spesialist Jørgen Tveraabak har tatt over praksisen ved Ullevål Stadion ØNH 06.04.21.

Henvisning må foreligge før time kan settes opp. Legen vil vurdere ventetiden, og du vil motta time per SMS eller brev.

Vi tar ikke i mot henvisninger i papirform. Henvisningen må sendes elektronisk fra henvisende lege.

Vi ber om at nyhenviste pasienter ikke ringer for time uten at henvisning er sendt/mottatt klinikken og vi har fått tid til å vurdere denne. 

Kontakt

Vi tar kun i mot henvendelser per telefon. Dersom du ønsker å bestille time, endre time eller kansellere time; ring oss på 22 23 55 55

Besøksadresse:

Sognsveien 75 A, 0855 Oslo


Ullevål Stadion, oppgang A, 3. etasje, ut mot Sognsveien. 100 m fra T-banen. Glassdør vis-à-vis rød dør/postkasser. 


Hvis det er første gang du skal hit ber vi deg orientere deg i god tid. 

Tilgjengelighet: 

Vanlige trapper og heis. 


Offentlig  og annen kommunikasjon:

T-bane:

Ullevål Stadion. Linje 5 og 4.

Buss:

Ullevål Stadion. Buss nummer 23, 24 og 25.

Bilister:

Gratis parkeringsplasser i parkeringshuset inntil 1 time. 

Tlf 22 23 55 55

bottom of page