top of page

Vi tilbyr følgende tjenester

Audiografen gjør følgende prosedyrer:

 • Hørselsutredning med luft- og benledning

 • Taleaudiometri (vanlige hørseltester med testing av mellomøret og det indre øret)

 • Tilpasning av høreapparat

 • Tinnitus utredninger og hjelpmiddel ang dette

 • Søknader til NAV/HELFO

 • Avstøp for propper (støypropper, badepropper, musikkpropper etc)

 • Generell service på alle typer høreapparater/generelle hjelpemidler (rens, skifte deler, vedlikehold, justeringer etc.)

Lege og sekretær utfører søvnregistrering. Ved søvnregistrering registreres evt. oppvåkninger og bevegelse under søvnen, avdekker bl.a. snorking og alvorlighetsgrad av pustestopp (søvnapnoe).


Pasienten låner utstyr av oss og søvnregistrering skjer hjemme hos pasienten. Avhengig av resultatet kan det bli aktuelt med CPAP eller snorkeskinne.

Legen utreder og diagnostiserer generelle sykdommer i ØNH-området på barn og voksne. Samt utredning ved mistanke om ondartede lidelser. Alle pasienter får en generell ØNH-undersøkelse inkludert skopi. 

Vanlige problemstillinger. 

Øre

 • Ørebetennelse

 • Væske i mellom øret

 • Dottfølelse

 • Fjerning av ørevoks

 • Svimmelhet

Nese

 • ​Nesetetthet 

 • Akutt og kronisk bihulebetennelse

 • Polypper

 • Nesemuslinger

 • Neseblødning

Hals 

 • Svelgbesvær, klumpfølelse i halsen (globulus)

 • Heshet og stemmeforandringer

 • Halsbetennelse

 • Falske mandler. ​​​

Sekretær utfører allergiutredning gjennom allergitesting (prikktest) for de vanligste luftbårne allergiene, og eventuellt blodprøve. Pasienter som skal testes for allergi, bes slutte med eventuelle allergimedisiner ca 1 uke før testing. 


Vi tilbyr allergivaksinasjon (immunterapi) i tablettform (smeltetbl) for bjørk og gress.

Dersom du har samtidig asthma/allergisk asthma vil vi i de fleste tilfeller ikke starte immunterapi her, men henvise til lungeklinikk. 

Legen utreder nesetetthet og akutt og kronisk bihulebetennelse. Denne pasientgruppe undersøkes med et stivt eller fleksibel skop i nese/bihule/svelg og strupe. Gjøre en allergiutredning og eventuelt henvisning til CT av nese og bihuler.
Behandlingen er i de fleste tilfeller medikamentell.

Vi utfører ikke kirurgi på nesemuslinger eller neseseptum. Trenger du slik behandling kan det være mer hensiktsmessig at du henvises direkte til klinikk som utfører dette.

Lege og audiograf utreder og behandler pasienter der årsaken sitter i balanseorganet i det indre øret. Testene vi utfører utreder balanseorganets funksjon.


Kjente diagnoser er:

• Vestibularisnevritt (virus på balansenerven)

• Krystallsyken

• Ménières sykdom 

bottom of page