top of page

Vi tilbyr følgende tjenester

Litt om klinikken

Vårt primære fokusområde er hørselsutredning og høreapparattilpasning. Jo eldre befolkningen blir jo større vil dette behovet bli. 

Vi har to audiografer og en lege. Det vil si at legen har begrenset kapasitet til å ta inn ikke-audiologiske problemstillinger.  Andre klinikker uten audiograf eller flere leger enn audiografer vil kunne ha bedre kapasitet til f.eks. utredning av tett nese eller biopsitaking/mindre inngrep. 

Per nå har vi bedre kapasitet enn flere klinikker for høreapparattilpasning og får fra noen videresendt forespørsler mtp. dette.

Audiometri

Vi har to audiografer som utfører hørseltester, tilpasning av høreapparater, justeringer, tinnitusmaskeringer og andre hjelpemidler. Vi har også et godt samarbeid med audiopedagoger.

Audiografen gjør følgende prosedyrer:

 • Hørselsutredning med luft- og benledning

 • Taleaudiometri (vanlige hørseltester med testing av mellomøret og det indre øret)

 • Tilpasning av høreapparat

 • Tinnitus utredninger og hjelpmiddel ang dette

 • Søknader til NAV/HELFO

 • Avstøp for propper (støypropper, badepropper, musikkpropper etc)

 • Generell service på alle typer høreapparater/generelle hjelpemidler (rens, skifte deler, vedlikehold, justeringer etc.)

Har du mistet dine høreapparater?

Er høreapparatet/ene forsikret må du melde i fra om tap til forsikringsselskapet. 

Er du medlem av HLF er høreapparat forsikret gjennom medlemskapet, du må da sende inn skademelding, se hlf.no for mer info.


Nytt/nye høreapparat (er) vil ikke dekkes gjennom NAV før det er gått 6 år.


Du kan ta direkte kontakt med din leverandør av høreapparater for å bestille nytt nye. Se kontaktinfo. Høreapparatet/ene vil bli sendt direkte til deg enten i postoppkrav eller med vedlagt faktura. 


- Signia: 22 63 22 22

- Phonak: 96 09 86 00

- Resound: 22 47 75 30

- Widex: 20 59 90 40

- Oticon: 23 25 61 00

- Starkey: 51 73 12 12


Trenger du hjelp med tilkobling app/mobil/tilbehør eller justering når du har mottatt høreapparatet/ene, kan du ta kontakt med oss for time.

Snorking og søvnapne

Vi utfører søvnregistrering. Ved søvnregistrering kan en få registrert oppvåkninger og bevegelse under søvnen, avdekker bl.a. snorking og alvorlighetsgrad av pustestopp (søvnapnoe).


Pasienten låner utstyr av oss og søvnregistrering skjer hjemme hos pasienten. Avhengig av resultatet kan det bli aktuelt med CPAP eller snorkeskinne.

Ta gjerne kontakt med oss for avtale om du mistenker søvnapné hos deg selv eller en av dine nærmeste.

Generelle ØNH plager og sykdommer 

Vi utreder og diagnostiserer generelle sykdommer i ØNH-området på barn og voksne. Samt utredning ved mistanke om ondartede lidelser. Alle pasienter får en generell ØNH-undersøkelse inkludert skopi. 

Vanlige problemstillinger. 

Øre

 • Ørebetennelse

 • Væske i mellom øret

 • Dottfølelse

 • Fjerning av ørevoks

 • Svimmelhet

Nese

 • ​Nesetetthet 

 • Akutt og kronisk bihulebetennelse

 • Polypper

 • Nesemuslinger

 • Neseblødning

Hals 

 • Svelgbesvær, klumpfølelse i halsen (globulus)

 • Heshet og stemmeforandringer

 • Halsbetennelse

 • Falske mandler. ​​​

Allergi og allergivaksinasjon

Vi utfør allergiutredning gjennom allergitesting (prikktest) for de vanligste luftbårne allergiene, og eventuellt blodprøve. Pasienter som skal testes for allergi, bes slutte med eventuelle allergimedisiner ca 1 uke før testing. 


Vi tilbyr allergivaksinasjon (immunterapi) i tablettform (smeltetbl) for bjørk og gress.

Dersom du har samtidig asthma/allergisk asthma vil vi i de fleste tilfeller ikke starte immunterapi her, men henvise til lungeklinikk. 

Nese- og bihuleproblemer

Vi utreder nesetetthet og akutt og kronisk bihulebetennelse. Denne pasientgruppe undersøkes med et stivt eller fleksibel skop i nese/bihule/svelg og strupe. Gjøre en allergiutredning og eventuelt henvisning til CT av nese og bihuler.
Behandlingen er i de fleste tilfeller medikamentell.

Vi utfører ikke kirurgi på nesemuslinger eller neseseptum. Trenger du slik behandling kan det være mer hensiktsmessig at du henvises direkte til klinikk som utfører dette.

Svimmelhet

Vi utreder og behandler pasienter der årsaken sitter i balanseorganet i det indre øret. Testene vi utfører utreder balanseorganets funksjon.


Kjente diagnoser er:

• Vestibularisnevritt (virus på balansenerven)

• Krystallsyken

• Ménières sykdom 

Tjenester: Services
bottom of page